Home    Sunday 25 February 04:56     Learn to use reduced system
User:   Password:     Login  


For YOUR language, use translate function below


left to
Storspelarens tips när du vill spela reducerat på travetStorspelaren har under många år spelat framgångsrikt på trav, men har på senare år valt att inrikta sig på sportspel, det gick helt enkelt för bra på travet. Här får du veta mer..

Spela reducerade system på V75

 Storspelaren har i en tidigare beskrivit hur han angriper en V75 omgång. I samma artikel rekommenderar han att man alltid ska spela med hjälp av utskrivna system.

 Här förklarar vi hur du spelar den typ av reducerade system som Storspelaren berättar om.
Systemramen

 Först måste du markera upp de hästar du vill ha med på systemet. Systemramen i vårt exempel är på 38.400 rader.

 1 x 3 x 5 x 5 x 8 x 8 x 8


Fyra rankgrupper

 Därefter rankar du hästarna efter deras olika vinstchanser.

 ABC system är ett välkänt begrepp i spelarkretsar, men Storspelaren använder sig av ytterligare en rankgrupp, nämligen E-hästar. Ett kraftfullt tillägg som storspelaren förklarar finessen med.


 A = Favoriterna

 B = “Måstehästar”

 C = Skrällarna

 E = Effekthästar


E hästarna - 1 av 5 felstreckade

 - Jag använder ett utgångskrav där minst en av fem felstreckade hästar måste vinna, de är oftast streckade på under 25 procent.

 - Felstreckade hästar är ”hästar med spelvärde” helt enkelt sådana som jag bedömer har en större vinstchans i förhållande till den vinstchans som deras streckprocent speglar.

 Dessa felstreckade hästar kallas ”Effekthästar” och får beteckningen E-hästar i exemplet. Att spela med effekthästar har dubbla syften, dels reducerar de kostnaden för ditt system, men de garanterar också en höjning av värdet då de inte är så hårt streckade.

 Du kan ha flera E-hästar i samma lopp men lägg inte alla ägg i samma korg utan sprid ut E-hästarna över systemet. I Exemplet har vi två E-hästar i en avdelning men även i fyra olika lopp.
A hästarna - ett favoritkrav

 - Helt favoritbefriade omgångar inträffar i snitt två gånger om året. Så statistiskt vet jag att minst 1 favorit vinner i 50 av 52 omgångar på ett år. Därför är det ett bra krav är att kräva att 1-3 av de tre favoriter jag tror mest på ska vinna.

 Dessa favoriter har beteckningen A-hästar i exemplet.

 


B-hästarna

 Förenklat kan man kalla de hästar som är ”ett måste” på lappen för B-hästar. De är inte favoriterna och inte nödvändigtvis några storskrällar utan hästar med hygglig vinstchans. De har inte den största vinstchansen i loppet men man vill ha med dem på kupongen. De har inte heller något extremt spelvärde i sig då spelarna hamnat rätt på dessa. (Om spelarna underskattat vinstchansen lägger du dem hellre som E-hästar).

 


C-hästarna

 C-hästar är de hästar som ger höga utdelningar. De har ingen stor vinstchans, men med rätt resa och tempo i loppen så sitter de där. De vinner inte i varje lopp så det är därför du begränsar antalet C-hästar på ditt system och får på så vis ner kostnaden.

 


Spiken

 Spiken får beteckningen B-häst i exemplet. Den påverkar inte kostnaden på systemet genom att ingå i något krav men den ställer trots det ett stort krav på mig som spelare då den måste sitta för att systemet ska gå in.

 Storspelaren spelar med tre krav

 Grunden i systemet är följande, för att systemet ska gå in krävs att Minst en favorit måste vinna. Men även Minst en Effekthäst måste gå in. Lyckas jag med det så tilllåts 0-1 C-hästar. (Se illustration).


 1-3 A

 1-4 E

 0-1 C

 


 Om fler favoriter vinner så tål jag flera skrällar.


 2-3 A

 1-4 E

 0-2 C

 


 Och tippar jag bra och får in minst två effekthästar så tål jag fler skrällar.


 1-3 A

 2-4 E

 0-2 C

 


Reducerar bort 90 procent av raderna


 Att spela systemet som är på 38.000 rader oreducerat skulle kosta 19.200 kronor. I vårt exempel så har du minskat kostnaden till 3.363 rader och 1.681.50 kr.

 - Självklart får man en minskad vinstchans gentemot att spela med ett rakt matematiskt system. Men med de här enkla kraven reducerar du bort 90 procent av den ursprungliga kostnaden. Du betalar varken för rader med för många favoriter eller de mest osannolika skrällraderna.

 - De flesta spelare har inte råd att spela system i 20.000 kronorsklassen. Genom att spela reducerade system påverkar du ju samtidigt vinstchansen med din egen analysskicklighet.

 

 

Om du skulle ge en kommentar på systemet i exemplet och hur du själv resonerar när du spelar V75, hur bygger man ett optimalt V75 system?

 - Det är svårt att lämna en exakt riktlinje men tänk så här: - Utslaget på ett år, vad får jag bäst återbäring på?

 - Personligen så skulle jag lägga på några fler B-hästar i varje lopp, men det gör såklart att systemet blir dyrare. Kostnaden skulle hamna någonstans mellan 5-10.000 kronor per vecka, avslutar storspelaren.