Home      Tuesday 23 July 19:20      V75 calendar     Learn to use reduced system
User:   Password:     Login  


For YOUR language, use translate function below


left to

Syns inte travtipset? Tryck F5 och uppdatera
eller rensa cacheminnet i din dator/mobil..

V86 24 juli - Vem tar spets?V86-1: Står mellan 5 Edsinette och 6 Priscilla Håleryd. Sida vid sida ger jag liten fördel till den förstnämnde.


V86-2: 3 Maybach W.F. är väldigt kvick och är spetsfavorit.


V86-3: Öppet och det står mellan 2 Philip och 3 Öygard Pål initalt, men 7 Kleppbest är först framme och övertar?


V86-4: Huvudscenariot är att 3 Global Badman sitter i ledningen och eftersom han trivs där körs han i den positionen.


V86-5: 1 Hurricane Godiva öppnar bra och håller spets.


V86-6: 3 B.W.Sture är väldigt kvick och när det är kort distans tror jag man vill köra honom i den positionen.


V86-7: Man vill gärna se 7 Guvenör Godiva i lendingen.

 

V86-8: Jag tror man vill köra 2 Belfort Rags i spets.


IMPORTANT INFORMATION!

Efter 14 år med trav kommer Maharajahs travservice att bli självgående. Det kommer därför inte vara möjligt att förnya sitt medlemskap vid årsskiftet utan vi gör de medlemmar som vill fortsätta ta del av Maharajah.racing till medlemmar på livstid redan nu. 
Vill du veta mer, skicka ett mail till admin på epostadressen nedan:
 


Alla övriga konton kommer att raderas den 31 december.


       / Maharajah.racing


_____________________________________________________

After 14 years of trotting, Maharajah's trotting service will become self-running. It will therefore not be possible to renew your membership at the end of the year, but we will make the members who want to continue taking part in Maharajah.racing into lifetime members already now. 
If you want to know more, send an email to admin at the email address below:All other accounts will be deleted on December 31.


       / Maharajah.racing


© 2010 - 2024 Maharajah Racing - Support: [email protected]
________________________________________________________________