Anders Lindqvist
Calvadosexpert & hederskarl

V75 Romme 31 mars

V75-1: 1-2-5-6-8
V75-2: 1-4-6-7-9-11-12
V75-3: 3-7
V75-4: 10 Månlykke A.M.
V75-5: 4 Antognoni
V75-6: 3-4-5-6-7-11-14
V75-7: 1-2-3-5-12